Make Up

lip stick bohat kuch kehti hai

Make up

shakhsiyat ka Partu hoti hai lip stick bhi lehaza sitaron ka haal jan-nay ki fikar chhorhiye. aap ki zahiri shakhsiyat, andaaz nashist o barkhast, guftagu ka andaaz, ikhlaqi rawaiye, hatta ke aap ka libaas, jootay, make up ka style bhi shakhsiyat ka Partu yani aks banata hai. har woh cheez …

Read More »